Close Panel

мост через р.Белую 
lenina
stahanovskaya bulvarnaya
stahanovskaya mashinostroitelnaya
bulvarnaya-hmelnickogo
Источник:
Maps.UfaNet.ru
?>